Tjänstjakt

Företag och tjänster

Sverige är ett land som har ett mycket stort fokus på industri. En av orsakerna är att både gruv- och skogsindustrin är väl utbyggd och är branscher som varit stora i landet under många år. År 2014 var det 13% av alla som arbetade som var anställda inom industrisektorn. Detta innebar detta år 590.000 personer. Det är även många som tror att industrisektorn är den största enskilda sektorn i Sverige och det inte sällan som politiska ledare vill poängtera hur viktigt det är att satsa på denna för att öka antalet jobbtillfällen i Sverige.

Men den privata tjänstesektorn är betydligt större. Här arbetar nämligen hela 2,2 miljoner personer. Med andra ord är den privata tjänstesektorn fyra gånger så stor som industrin i landet. En industri som även minskat de senaste tiotal åren. Mycket då på grund av att tillverkning kan ske i länder där priserna för arbetskraft är betydligt lägre än i Sverige. Men att flytta tjänstejobben är inte lika lätt. Självklart går det att erbjuda många IT-tjänster från utlandet men städning, barnpassning och andra tjänster som utförs på plats kan aldrig ersättas av företag på andra sidan jorden.

Just de företag som erbjuder hushållsnära tjänster har ökat drastiskt sedan RUT-avdraget infördes 2007. Med halverade kostnader för dessa tjänster är det allt fler som väljer att anlita städföretag, läxhjälpsföretag och andra som hjälper till att få ”livspusslet” att gå ihop. Sedan 2008 har privata tjänstesektorn anställt ca 116.000 personer vilket till stor del kan kopplas till RUT-avdraget och de hushållnära tjänsterna som blivit allt mer populära i Sverige.