Tjänstjakt

Börja med offentlig upphandling

Alla köp av varor och tjänster som görs av den offentliga sektorn kallas offentlig upphandling. Denna styrs av specifika lagar och regler vars syfte är att se till att alla som vill sälja en vara eller tjänst till den offentliga sektorn ska behandlas lika.

businessmen handshake after good deal in front of sweden flag

Den som aldrig ägnat sig åt detta tidigare kan helt klart tjäna på lite utbildning inom offentlig upphandling. Men det är inte något exklusivt för just nya aktörer. Även de som hållit på med detta i många år kan dra nytta av expertis inom ämnet.

Offentliga upphandlingar kan hittas på flera olika platser.  Tre exempel man kan använda sig av är;

Där kan man hitta förfrågningsunderlag från upphandlande myndigheter. Dessa beskriver helt enkelt vad det är som eftersöks och vilka kriterier och krav som ställs på eventuella leverantörer.

Alla som sedan vill bli denna leverantör måste lämna in ett skriftligt anbud där det tydliggörs vad de kan erbjuda och till vilket pris. I offentlig upphandling måste den upphandlande myndigheten då välja det bästa anbudet, och inga anbud offentliggörs innan upphandlingen är slutförd. Detta är varför det är så viktigt att lämna in ett så bra anbud man bara kan; det finns inga andra försök på en och samma upphandling.

Inom den offentliga sektorn är det dock tillåtet att köpa in varor och tjänster utan krav på utformning av anbud, så länge det är under den så kallade direktupphandlingsgränsen. Under denna summa kan lika gärna ett muntligt anbud accepteras. De kan även vända sig direkt till ett antal leverantörer istället för att lägga upp förfrågningsunderlaget i en databas och invänta anbud.

Offentlig upphandling är sammanfattningsvis väldigt annorlunda om man endast är van vid att göra affärer med privatpersoner eller andra företag. Men kan man bara lära sig hur saker och ting går till är det inget som stoppar en från att vara framgångsrik även inom denna del.