Tjänstjakt

Buller på arbetsplatsen

Buller är ett samlingsnamn för alla oönskade ljud som man utsätts för. Detta kan vara allt från tillfälliga ljud från exempelvis pågående byggarbete utanför kontoret till maskiner som konstant låter inne i byggnaden. En arbetsgivares ansvar för arbetsmiljön betyder att man i största möjliga utsträckning ska eliminera buller och skydda arbetare från oundvikligt buller på arbetsplatsen.

De flesta tänker nog på buller som något man stöter på när man är på byggarbetsplatser eller i industrilokaler. Men buller kan förekomma på nästan alla arbetsplatser. Buller behöver heller inte vara öronbedövande högt för att klassas som sådant. Även låga ljud kan vara buller om de stör arbetare på ett sätt eller annat.

Arbetet ska alltid utgå från att minska buller. Tillvägagångssättet måste så klart skräddarsys efter förutsättningarna på arbetsplatsen och vad det är som skapar bullret till att börja med. Ibland måste man ju exempelvis använda maskiner som för mycket ljud och man har inte möjligheten att isolera dessa på sådant sätt att ljudnivån sänks. I dessa fall är hörselskydd den bästa möjliga lösningen. Det finns många olika att välja mellan och det gäller att välja rätt sort. Om arbetare exempelvis måste kunna kommunicera med varandra trots bullret måste man ju titta på alternativ som kanske inkluderar en radio i hörselskydden eller något som kan minska starka ljud men samtidigt förstärka låga ljud.

En rad olika skador kan uppstå om man inte skyddar hörseln. Hörselnedsättningar och tinnitus är de vanligaste skadorna som uppstår när personer utsätts för höga ljudnivåer. Och ju längre tid detta pågår desto större blir risken för skador. Dessa skador kan uppstå oavsett ålder, och misstänker man att man har fått en skada är det bäst att testa hörseln.