Tjänstjakt

Ett väl utrustat kontor

Som företag så är det viktigt att ha ett väl utrustat kontor. Det gäller att se till så det finns kontorsmaterial som behövs och som används. Försök göra en lista över vad som ni har störst behov av på ert kontor. Köp inte på er saker som ni inte använder utan håll det sparsamt.

Listan kan komma att förändra då ni upptäcker att något saknas eller att något som ni tidigare använt er av inte används längre. Det finns ingen anledning att köpa gem om ingen på företaget använder sig av detta. Köp bara det som ni verkligen använder och se till så att förrådet av kontorsmaterial bli påfyllt regelbundet. Låt någon på företaget ta ansvar för detta och listan med de kontorsmaterial kan finnas tillgängligt för alla för att kunna skriva in önskemål om det är något man saknar som anställd.

Gör regelbunden översyn över hur ni arbetar på era kontor. Är det saker som måste förändras för att arbetet ska gå smidigare. Är det någon som saknar något som är viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb så gäller det som företagsledning att se till så man har de verktyg man behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det ska inte behöva sitta i att man saknar något för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Lyssna på de anställdas förslag på förbättringar och fatta era beslut efter detta.