Tjänstjakt

För dig som driver någon form av entreprenadföretag

Har du eget företag? Behöver ni kanske köpa in lite nya grävmaskiner och verktyg? I sådana fall finns det en del ni ska tänka på. Bland annat bör ni veta att arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Alltså måste personalen få rätt utbildning och rätt utrustning.

Krav för att arbeta säkert

Kanske tänker ni att ni kan sätta igång bara ni har er maskin på plats, men så lätt är det inte. Den som är anställd måste ha rätt utbildning för att få använda utrustningen. På så sätt säkerställer du att dina anställda kan arbeta säkert och undvika olyckor. Oavsett i vilken bransch ni är i, ansvarar arbetsgivaren för att arbetsmiljön är bra. Kraven ställs av arbetsmiljöverket och de följer riktlinjer för EU. CE-märkningen av maskiner visar att utrustningen uppfyller kraven.

Ljudrestriktioner utomhus

Arbetar ni med maskiner utomhus på natten kan det bli aktuellt att mäta bullret. Det beskriver naturvårdsverket på sin hemsida. Där står även mer information om regler som gäller vid höga ljudnivåer. Speciellt gäller det att ta hänsyn till den omgivning som finns. Tänk även på att använda hörselkåpor.

Nu är det lättare att leta upp rätt arbetsredskap. Era medarbetare är utbildade och ni kan köpa in er utrustning. Titta in här för mer information.