Tjänstjakt

Förändringar inom företaget

Det är inte alla som tycker du om förändringar i företaget de arbetar hos. Detta oavsett om förändringen är nödvändig för företagets överlevnad eller om man bara vill bli bättre och öka lönsamheten. Fördelen med att ta hjälp av experter är att experterna kan hjälpa till att implementera förändringarna så att de snabbare blir accepterade av alla medarbetare. Det kan vara värt en hel del att få genomslag för det förändringar som är beslutade.

Det händer inte alltför sällan att företag byter inriktning och egentligen byter verksamhet. På den senare tiden har vi sett det hända inom finansmarknaden. Företag som redan är börsnoterade men inte särskilt lönsamma köps upp och blir finansbolag. En sådan förändring är stor och berör många anställda, troligen kommer flera att sägas upp då de inte har rätt kompetens.

Ett annat scenario kan vara att företaget upphör. Man lägger helt enkelt ner verksamheten för att få möjlighet att starta upp något helt annat. Det låter dramatiskt men kanske är en bra utväg om man bedömer att företaget inte har några utvecklingsmöjligheter. Lönsamheten ökar inte och inte heller omsättningen, det kan vara tydliga tecken på att företaget har gått i stå.