Tjänstjakt

Hitta nyckelpersoner

Att anställa personal till sitt företag är en konst. Handlar det om att få tag i nyckelpersoner med spetskompetens är det ännu svårare. Att hitta den perfekta anställda till den tänkta tjänsten kan ta både kraft och energi. För att det ska gå rätt till kan det vara värt att ta hjälp utifrån.

intervju_373089328

Att anställa en nyckelperson är en lång process där som också är tidskrävande. Det gäller att lägga ner tid på att läsa ansökningar, gallra och hålla intervjuer, gallra igen och till slut hitta den person som känns mest lämplig för tjänsten. Många idag använder sig av företag istället som sysslar med detta dagligen. HeadAgent till exempel är ett företag som nischar sig specifikt för att hjälpa företag att hitta chefer och nyckelpersoner till sitt företag. De skriver bland annat detta i ett blogginlägg vi hittat:

Att hitta rätt person för en viss tjänst kräver inte bara kunskap om företaget och vem de letar efter, kombinerat med ett brett flexibelt sökande och en professionell dialog med tänkbara kandidater. ”

Genom att ta hjälp med detta så skapas större möjligheter att hitta rätt person samtidigt som du som företagare får lägga den tid du behöver på ditt företag.

Väljer du ändå att sköta processen själv kommer här några snabba tips:

  • Leta rätt på kandidaterna i olika nätverk. Kolla inte bara via Arbetsförmedlingen utan sök både fysiskt eller i populära nätverk som till exempel Linkedin.
  • Var tydlig i ditt sökande. Sätt upp en lista på de krav personen ni söker ska ha. Genom att ha en tydlig profil är det sedan lättare att söka och gallra bland kandidater.
  • Skynda långsamt. Låt processen ta tid och lägg extra tid på att hitta rätt person. Kolla noga igenom alla CV som kommer in. Boka in flera intervjuer för att känna dig säker och ta gärna in flera på företaget som får tycka till om den tilltänkta personen.