Tjänstjakt

Märksystem för tillverkande företag

I tider av Just in Time-leveranser är det oerhört viktigt att alla delar av leveransen är märkta så att mottagaren vet vart inom företaget de olika delarna ska gå. Tidigare hade de flesta företag egna lager där alla artiklar var märkta av företaget redan vid tillverkningen. Men idag är det många underleverantörer som levererar till företagen. För att hitta det som ni behöver i en inkommande leverans är det viktigt att alla delar är märkta på ett tydligt sätt.

Inte problemfria leveranser

Det där med att få leveranserna exakt när man vill ha de är inte helt problemfritt. Det kan lätt uppstå störningar i transporterna från underleverantören till kunden. Exempel på detta är Volvo som själva har övertagit ledningen och styrningen av logistiken.

Effektivisera tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin minskar i Sverige. Ska vi behålla så mycket som möjligt av den så måste vi göra hela sektorn mer effektiv, annars flyttar stora delar utomlands där arbetskraften är billigare. Ibland kan man av sentimentala skäl vilja behålla vissa industrier som exempelvis Bahco som har flyttat sin tillverkning till Spanien och Argentina men har ett kontor kvar i skiftnyckelns uppfinnares hemstad Enköping. Den industri som blir kvar i Sverige är troligen den som har en stark geografisk förankring på orten.