Tjänstjakt

Rekrytera en styrelse

Det finns mycket att tänka på när man ska välja sin styrelse. Det gäller att hitta den kompetens och erfarenhet man söker och hitta rätt person till rätt plats.

styrelse_

Det bästa är att kunna sammanföra människor som tillför värde både för varandra och företaget. Att hitta rätt personer för uppgifterna och för de roller som behövs kan ibland kräva att man tar hjälp av experter när man rekryterar företagets styrelse.

Ibland är det nödvändigt att se över ett generationsskifte eller en kompetensutväxling för att komma vidare. Man behöver fler i styrelserummet med innovativ och nytänkande framåtanda och det är viktigt att se till så att alla medlemmar i styrelsen kompletterar varandra och att det finns handlingskraft så alla bidrar med det de är bäst på för att nå de mål man satt upp för framtiden.

Startar man upp ett nytt aktiebolag så kan det vara bra att tänka igenom sin styrelse och lära sig mer om vad det handlar om. Vad man kan se i styrelserummen idag är att det är ofta brist på den digitala kompetensen och att det behövs större mångfalt, det vill säga kulturell bakgrund, kön och ålder och erfarenhet av att expandera internationellt. Detta är viktigt för att få en bra balans men samtidigt måste man se till att få en fungerande gruppdynamik så att prestationerna blir så bra som möjligt.