Tjänstjakt

Så fungerar RUT

När RUT-avdraget infördes var det upp till kunden att fylla i all information och sedan få detta skickat till Skatteverket. Det tog inte lång tid innan detta förändrades så att all kommunikation med Skatteverket istället sker via det företag som erbjuder tjänsten. De privatpersoner som utnyttjar avdraget behöver därför enbart uppge personnummer (och adress där tjänsten utförs) till tjänsteföretaget. Det som även ligger på privatpersonen är att kontrollera att möjlighet till avdrag finns. För att få kunna göra avdrag krävs nämligen exempelvis att man haft en skattepliktig inkomst samt att man inte utnyttjad avdraget till fullo detta år (50.000kr)

Företaget som utför tjänsten ska först skicka en faktura till kunden. På fakturan ska det framgå vilken tjänst som utförts och hur stor summa som dragits av på RUT-avdraget. Detta då utöver de punkter som alltid ska förekomma på en faktura. När sedan fakturan betalas kan företaget ansöka om skatteavdraget via Skatteverket. Det är alltså inte möjligt att göra anspråk på dessa pengar förrän fakturan är betald. Alla ansökningar om avdrag ska ske via Skatteverkets hemsida och det som uppges är datum när fakturan betalades, fakturanummer, fakturans totalsumma samt hur mycket som dragits av i RUT.

Efter detta tar det några dagar innan Skatteverket betalar ut pengarna och även skickar ett brev till både företaget och kunden. Detta för att bekräfta att RUT-avdraget godkänts.

Som privatperson kan de vara smart att spara detta papper för att ha koll på hur mycket avdrag man gjort på ett år. En annan väg är att logga in på Skatteverkets hemsida där även detta framgår tydligt.