Tjänstjakt

Säker arbetsmiljö på hög höjd

Att arbeta på hög höjd är en utmaning. Både för de som är höjdrädda men också för att det kräver säkerhetsåtgärder för att undvika tragiska olyckor. Vilken form av säkerhetsutrustning som behövs beror på situation. Som arbetsgivare har du till exempel ansvar att se över säkerheten redan vid höjder på två meter och uppåt.

Olika sorters säkerhetsutrustning

Beroende på vilket arbete som behöver utföras, eller vad det är för miljö som behöver skyddas, krävs olika sorters utrustning. Ta hjälp av den kompetens som finns genom att klicka för mer information. Eftersom behoven varierar är det bra att det finns möjlighet att få utrustningen anpassad efter just ditt behov.

För säkerhets skull

Det är nog få människor som har ångrat att de har haft säkerhetsutrustning. Bättre det än om olyckan är framme och du saknar det som behövs för att rädda ditt liv eller undvika allvarliga skador. Som takskottare kan det vara livsavgörande att använda säkerhetslina.

Individuella lösningar

Säkerhetsutrustning kan handla om att ha bra rep som håller dig och eventuella maskiner säkra. Det kan också behövas säkerhetsnät för att skydda för saker som kan komma från sidan, ovanifrån eller som kan ramla nedåt. Det finns många olika situationer där säkerheten är av största vikt.