Tjänstjakt

Sköta allting själv inom företaget – eller ta hjälp?

Ju större ett företag är, desto mer komplext blir det system som håller verksamheten i rullning. Men även mindre företag behöver någon form av system eller hjälp utifrån för att saker och ting ska fungera. Det finns fördelar med att ta extern hjälp av proffs inom olika områden, och här får du några aktuella tips. En genomtänkt struktur för ditt företag, oavsett storlek, är en förutsättning för att lyckas.

HR Business Partner

Human Resources

Inom HR, human resources, finns det flera olika HR-tjänster man kan anlita för att få hjälp. Det kan göra att organisationen blir mer effektiv, att jobbet blir korrekt gjort, kostnads-effektiviserat och att de anställda inom företaget istället kan ägna sig åt det arbete som man är bra på. En vanlig tjänst som många företag behöver hjälp med är rekrytering. Att anställa ny personal är en process som kan dra ut på tiden och bli kostsam, och det krävs dessutom en viss kompetens för att matcha rätt medarbetare med rätt jobb. Därför kan det vara ett perfekt område att lämna över till någon som är specialiserad på just detta. När du fått hjälp med rekryteringen så behöver du bara ägna dig åt att bygga en god relation med dina nya anställda för att de ska vilja stanna kvar inom företaget. Andra områden inom HR är exempelvis lönehantering, personalvård och kompetensutveckling inom personalstyrkan.

Fler tjänster att leja ut

Det finns naturligtvis ännu fler tjänster som ett företag kan investera i, egentligen hur många som helst. Städning, fönsterputs, personalmiddagar, friskvård, inredning och så vidare. En av de kanske vanligaste, jämte HR, är den ekonomiska biten. Budget, fakturor, årsbokslut, deklarationer och andra typer av redovisning. Det är helt enkelt ett område som ett företag inte vill misslyckas med. Andra områden kan man kanske till viss del sköta på egen hand internt, medan man lejer ut en del av arbetet. Marknadsföring är ett sådant typiskt exempel.