Tjänstjakt

Starta aktiebolag

Att starta upp ett aktiebolag kan kännas som en komplicerad sak, men det är inte så komplicerat som man först skulle tro. Till att börja med har man två olika alternativ: man kan antingen starta bolaget själv eller så kan man införskaffa ett lagerbolag.

1561046-businessman-the-signing-contract

Starta själv

Detta är den mer tidskrävande processen, den går till på följande sätt:

  1. Upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning
  2. Tecknande av aktier och betalning
  3. Underskrift av stiftelseurkunden
  4. Anmälan och betalning av avgift till Bolagsverket

Alla som är med i bildandet av aktiebolaget kallas för stiftare, tillsammans ska stiftarna bestämma och skriva ned i stiftelseurkunden hur mycket varje aktie skall kosta, funktionärer i bolaget och förslag till en bolagsordning, där man skriver bland annat namnet på bolaget och vilken verksamhet det ska bedriva.

De som startar bolaget måste köpa aktierna för företaget, det är dock inget krav att varje stiftare måste köpa aktier. Detta gör man genom att sätta in pengar på en specifikt konto, ett privat aktiebolag kräver minst 50 000 kronor i aktiekapital.

När stiftelseurkunden är underskriven av alla stiftare är aktiebolaget bildat, allt som återstår är att anmäla till Bolagsverket och betala avgiften. Detta måste ske senast sex månader efter upprättandet av stiftelseurkunden.

Köpa lagerbolag

Detta är helt klart ett smidigt alternativ för den som funderar på att starta ett aktiebolag. Till att börja med är det ju bra att förklara vad ett lagerbolag egentligen är: ett lagerbolag är ett registrerar bolag komplett med organisationsnummer som aldrig bedrivit någon verksamhet. Det är bildat i syfte att säljas vidare.

Bolagsbutiken.se är ett av företagen som tillhandahåller denna tjänst. På deras sida kan man köpa ett aktiebolag utan att behöva gå igenom den administrativa sidan av att bilda ett bolag själv, inte heller behöver man vänta på registreringen hos Bolagsverket. Hela processen kan vara över redan efter två timmar.