Tjänstjakt

Tjänster att outsourca som litet företag

Att sköta allt in-house kan i början verka som det bästa sättet att hantera sin verksamhet. Men om det betyder att man måste anställa mer personal kan situationen snabbt växa till att bli ohållbar. Här tipsar vi om några tjänster ett litet företag kan välja att outsourca.

IT

I dagens samhälle har nästan alla företag ett behov av IT i en utsträckning eller annan. Saknar man kunskapen själv betyder det nästan alltid att man antingen behöver anställda en IT-kunnig eller outsourca tjänsten. För ett litet företag kan IT-arbetet dock vara så pass litet att man inte kan ursäkta att anställa någon på heltid för att sköta detta. Att skaffa en IT-partner som kan hjälpa till kan då vara ett riktigt bra val.

Bokföring

Bokföringen är något man bör sköta löpande och är något som måste göras rätt. Även små misstag kan stå företaget dyrt. Igen kan detta handla om ren kunskap. Saknar man kunskapen själv vill man nog ta sig tiden att lära sig hur det fungerar. Men under tiden är det bäst att låta någon annan sköta bokföringen på ens vägnar.

Lönehantering

Allt som involverar lönerna kan också vara något man kan outsourca, antingen delvis eller helt och hållet. I en form av detta outsourcar man bara själva systemförvaltningen medan i andra låter man någon hantera hela processen från början till slut. Medan den sistnämnda är den mer traditionella formen av outsourcing bör man alltid försöka anpassa detta efter företagets behov.

Marknadsföring

Att anlita någon att sköta marknadsföringen för ens företag är inte alls ovanligt idag. Med hård konkurrens gäller det att veta hur man bäst sprider sitt budskap och når ut till sin målgrupp. Detta är en expertis som många företagare inte själv besitter och kan därför behöva hjälp för att fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden.