Tjänstjakt

Utbyta erfarenheter med andra chefer

Som chef och ledare inom olika företag så är det viktigt att kunna fatta de rätta besluten som är till fördel för både företaget och de som arbetar där. Därför så kan det vara viktigt att utbyta erfarenheter med andra chefer för att utveckla din egna förmåga som chef och ledare.

Du kanske har en mentor som du kan vända dig till när det blir komplexa frågeställningar och du inte riktigt vet hur du ska agera. Det är viktigt att ha någonstans att vända sig och du kan även leta upp olika nätverk för att utbyta erfarenheter och få hjälp med dina frågeställningar.

Du kan läsa mer på nätet om EGN och de möjligheter de kan ge dig som chef och eldare att hitta just ditt nätverk. Det kan vara svårt att på egen hand skapa sig de nätverk som man behöver utan mycket bättre att få ingå i ett redan befintligt där ni kan hjälpa varandra.

Att bygga ut sitt nätverk med kompetenta personer är oerhört viktigt. Det blir en plats där ni kan lösa en del problem som en del kan stöta på men också hjälpa varandra att se möjligheter vid olika problemställningar. Inget är omöjligt utan det kan ta lite längre tid att komma fram till olika lösningar. Se till att hitta det nätverk som passar dig bäst och där ni kan ha ett bra utbyte av varandra.